Wednesday, 18 April 2012

Al-a'dad wal arqam (Bilangan Nombor)


Membilang dalam bahasa arab: 1-10
Terlebih dahulu sila hafal nombor- nombor berikut (1-10):

وَاحِدٌ

Satu

اثْنَانِ

Dua

ثَلَاثَةٌ

Tiga

أَرْبَعَةٌ

Empat

خَمْسَةٌ

Lima

سِتَّةٌ

Enam

سَبْعَةٌ  

Tujuh

ثَمَانِيَةٌ

Lapan

تِسْعَةٌ

Sembilan

عَشَرَةٌ

Sepuluh

*Bagaimana pula jika kita ingin membilang benda-benda, seperti satu buku, dua buah buku dan seterusnya?
Bilangan ialah ( عَدَدٌ ). Benda yang dibilang dipanggil ma’dud (مَعْدُودٌ). Kita ambil contoh di sini ialah membilang buku. Buku ialah ma’dud.


Membilang 1 – 2:

Membilang daripada 1 hingga 2 adalah:
كِتَابٌ وَاحِدٌ : Sebuah buku.
كِتَابَانِ إِثْنَانِ : Dua buah buku.
 Bilangan 1 (وَاحِدٌ) terletak di belakang Isim Mufrad dan bilangan 2 (اِثْنَانِ) terletak di belakang Isim Mutsanna. Bila Isim yang dibilangnya itu adalah Muannats maka bentuknya pun menjadi Muannats. Contoh:
ISIM MUDZAKKAR
ISIM MUANNATS
قَلَمٌ وَاحِدٌ
= sebuah pena
مَجَلَّةٌ وَاحِدَةٌ
= sebuah majalah
قَلَمَانِ اثْنَانِ
= 2 buah pena
مَجَلَّتَانِ اثْنَتَانِ
= 2 buah majalah

Membilang 3-10:
 Tukarkan bilangan sa kepada puluh dengan menghazafkan (membuangkan ta marbutah) disetiap akhir kalimah, kemudiannya ditambah dengan huruf wau dan nun.
Contoh:
ثلاثة
buangkan ta dibelakang kalimah. So, jadinya..
ثلاث
tambahkan huruf wau dan nun dibelakangnya
ثلاثون
*setelah itu, gabungkan sahaja apa jua bilangan yang anda inginkan… katakan, kita nak bilangan 33.. gabungkanlah sahaja dua kalimah tersebut…
ثلاثة و ثلاثون
kalau nak bilangan 37 sebagai contoh… gabungkanlah sahaja…
سبعة و ثلاثون
*Bagi bilangan 20 dan bilangan belas-belas tu… lain sikit kaedahnya.. namun tetap juga senang dan mudah…
20…dalam bahasa arab adalah
عشرون
 katakanlah kita nak bilangan 25… Jadinya..
خمسة و عشرون
bagi bilangan belas pula… perlu digabungkan dengan
عشر
so, katakanlah kita nak bilangan 17.. Jadinya…
سبعة عشر
bilangan 13…
ثلاثة عشر
wallahu a’lam…….
Bilangan 3 sampai 10 terletak di depan Isim Jamak. Bila Isim Jamak tersebut adalah Mudzakkar maka bentuk ‘Adad-nya adalah Muannats, sedang bila Isim Jamak tersebut adalah Muannats maka bentuk ‘Adad-nya adalah Mudzakkar:
JAMAK MUDZAKKAR
JAMAK MUANNATS
ثَلاَثَةُ أَقْلاَمٍ
= 3 pena
ثَلاَثُ مَجَلاَّتٌ
= 3 majalah
أَرْبَعَةُ أَقْلاَمٍ
= 4 pena
أَرْبَعُ مَجَلاَّتٌ
= 4 majalah
خَمْسَةُ أَقْلاَمٍ
= 5 pena
خَمْسُ مَجَلاَّتٌ
= 5 majalah
سِتَّةُ أَقْلاَمٍ
= 6 pena
سِتُّ مَجَلاَّتٌ
= 6 majalah
سَبْعَةُ أَقْلاَمٍ
= 7 pena
سَبْعُ مَجَلاَّتٌ
= 7 majalah
ثَمَانِيَةُ أَقْلاَمٍ
= 8 pena
ثَمَانِي مَجَلاَّتٌ
= 8 majalah
تِسْعَةُ أَقْلاَمٍ
= 9 pena
تِسْعُ مَجَلاَّتٌ
= 9 majalah
عَشْرَةُ أَقْلاَمٍ
= 10 pena
عَشْرُ مَجَلاَّتٌ
= 10 majalah
Adapun bilangan belasan (11 sampai 19) terletak di depan Isim Mufrad (Isim Tunggal) meskipun jumlahnya adalah jamak (banyak). Perhatikan pola Mudzakkar dan Muannatsnya serta tanda baris fathah di akhir setiap katanya:
ISIM MUDZAKKAR
ISIM MUANNATS
أَحَدَ عَشَرَ قَلَمًا
= 11
إِحْدَى عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 11
اِثْنَا عَشَرَ قَلَمًا
= 12
اِثْنَتَا عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 12
ثَلاَثَةَ عَشَرَ قَلَمًا
= 13
ثَلاَثَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 13
أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَلَمًا
= 14
أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 14
خَمْسَةَ عَشَرَ قَلَمًا
= 15
خَمْسَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 15
سِتَّةَ عَشَرَ قَلَمًا
= 16
سِتَّ عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 16
سَبْعَةَ عَشَرَ قَلَمًا
= 17
سَبْعَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 17
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قَلَمًا
= 18
ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 18
تِسْعَةَ عَشَرَ قَلَمًا
= 19
تِسْعَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 19
Bilangan 20, 30, 40, dsb bentuknya hanya satu macam yakni Mudzakkar, meskipun terletek di depan Isim Mudzakkar maupun Muannats. Contoh:
ISIM MUDZAKKAR
ISIM MUANNATS
عِشْرُوْنَ قَلَمًا
= 20
عِشْرُوْنَ مَجَلَّةً
= 20
ثَلاَثُوْنَ قَلَمًا
= 30
ثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً
= 30
أَرْبَعُوْنَ قَلَمًا
= 40
أَرْبَعُوْنَ مَجَلَّةً
= 40
خَمْسُوْنَ قَلَمًا
= 50
خَمْسُوْنَ مَجَلَّةً
= 50
Angka satuan dalam bilangan puluhan, disebutkan sebelum angka puluhannya; dan perubahan bentuk (Mudzakkar atau Muannats) angka satuan tersebut mengikuti perubahan bentuk Isim yang dihitungnya dengan pola seperti berikut:
ISIM MUDZAKKAR
ISIM MUANNATS
وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ قَلَمًا
= 21
وَاحِدَةُ وَعِشْرُوْنَ مَجَلَّةً
= 21
اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ قَلَمًا
= 22
اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ مَجَلَّةً
= 22
ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُوْنَ قَلَمًا
= 23
ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ مَجَلَّةً
= 23
أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ قَلَمًا
= 24
أَرْبَعٌ عَشْرَةَ مَجَلَّةً
= 24
وَاحِدٌ وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا
= 31
وَاحِدَةُ وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً
= 31
اِثْنَانِ وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا
= 32
اِثْنَتَانِ وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً
= 32
ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا
= 33
ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً
= 33
أَرْبَعَةٌ وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا
= 34
أَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً
= 34
Bilangan ratusan dan ribuan terletak di depan puluhan dan satuannya.
ISIM MUDZAKKAR
ISIM MUANNATS
مِائَةُ قَلَمٍ
= 100
مِائَةُ مَجَلَّةٍ
= 100
مِائَةُ قَلَمٍ وَقَلَمٌ
= 101
مِائَةُ مَجَلَّةٍ وَمَجَلَّةٌ
= 101
مِائَةُ وَعَشْرَةُ أَقْلاَمٍ
= 110
مِائَةُ وَعَشْرُ مَجَلاَّتٍ
= 110
مِائَتَا قَلَمٍ
= 200
مِائَتَا مَجَلَّةٍ
= 200
مِائَتَا وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا
= 230
مِائَتَا وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً
= 230
ثَلاَثُ مِائَةٍ قَلَمًا
= 300
ثَلاَثُ مِائَةٍ مَجَلَّةٍ
= 300
أَلْفُ قَلَمٍ
= 1000
أَلْفُ مَجَلَّةٍ
= 1000
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Adapun bilangan bertingkat (pertama, kedua, ketiga, kesepuluh, dan seterusnya) mengalami sedikit perubahan bentuk sebagai berikut:
أَوَّلُ
= pertama
سَادِسُ
= ke enam
ثَانِي
= ke dua
سَابِعُ
= ke tujuh
ثَالِثُ
= ke tiga
ثَامِنُ
= ke delapan
رَابِعُ
= ke empat
تَاسِعُ
= ke sembilan
خَمْسُ
= ke lima
عَاشِرُ
= ke sepuluh
Bila digunakan dalam bentuk kalimat, memiliki bentuk Mudzakkar dan Muannats yang mengikuti Isim Mudzakkar dan Muannats yang di depannya:
ISIM MUDZAKKAR
ISIM MUANNATS
الْبَابُ اْلأَوَّلُ
= Bab Pertama
الْغُرْفَةُ اْلأُوْلَى
= Kamar Pertama
الْبَابُ الثَّانِيْ
= Bab Kedua
الْغُرْفَةُ الثََّانِيَةُ
= Kamar Kedua
الْبَابُ الثَّالِثُ
= Bab Ketiga
الْغُرْفَةُ الثَّالِثَةُ
= Kamar Ketiga
الْبَابُ الرَّابِعُ
= Bab Keempat
الْغُرْفَةُ الرَّابِعَةُ
= Kamar Keempat
Untuk bilangan bertingkat di atas 10 (kesebelas, keduapuluh, dst) maka hanya angka satuannya saja yang mengikuti perubahan bentuk seperti di atas. Contoh:
الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ
= Bab Kesebelas
الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ
= Bab Kedua Belas
الْبَابُ الْعِشْرُوْنَ
= Bab Kedua Puluh
الْغُرْفَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُوْنَ
= Kamar Kedua Puluh Tiga
الْغُرْفَةُ السَّادِسَةُ وَالسِّتُّوْنَ
= Kamar Keenam Puluh Enam
الْغُرْفَةُ الثَّامِنَةُ وَالْمِائَةُ
= Kamar Keseratus Delapan
Agar lancar menyebut angka dengan Bahasa Arab, anda harus sering membaca setiap angka yang anda temukan dengan menggunakan Bahasa Arab. wallahualam


11 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Ustaz nombor sampai seratus due puluh satu ade tak??

  ReplyDelete
 3. Ustaz nombor sampai seratus due puluh satu ade tak??

  ReplyDelete
 4. Nak tanya...bagaimana hendak menulis nombor telefon dalam arab?

  ReplyDelete
 5. Nak tanya...bagaimana hendak menulis nombor telefon dalam arab?

  ReplyDelete
 6. Nak tanya...bagaimana hendak menulis nombor telefon dalam arab?

  ReplyDelete
 7. sangat2 terima kasih kepada penulis, amat membantu semasa menolong anak buat kerja sekolah. 👍🏻👍🏻

  ReplyDelete
 8. Aslmualykm,, kalau 101, 102... mcm mana ye?

  ReplyDelete
 9. Assalamualaikum, mohon share ye tuan

  ReplyDelete