Wednesday, 3 October 2012

LAA 100 TERJEMAHAN (MS 66-70)
PELAJARAN KE TIGA (M/S 66)
RUMAHKU YANG BAHARU
PERBUALAN 1
Abdul Hadi  dan Yusuf di Georgetown
Yusuf:              Dimanakah rumah awak yang baharu?
Abdul Hadi:     Rumah baharu saya di gelugor
Yusuf:              Apa jenis rumah awak?
Abdul Hadi:     Jenis rumah saya rumah banglo
Yusuf:               Awak tinggal di jalan mana?
Abdul Hadi:     Saya tinggal di jalan Gelugor 1.
Yusuf:              Apakah warna rumah awak?
Abdul Hadi:     Rumah saya berwarna biru.
Yusuf:              saya tinggal di flat
Abdul Hadi:     Apa nama flat awak?
Yusuf:              Nama flat saya Mutiara
Abdul Hadi:     Apa nombor flat awak?
Yusuf:              Nombor flat saya 5-5-7

PERBUALAN KEDUA
Di rumah Abdul Hadi yang Baharu.
Yusuf:              Ada berapakah bilik di rumah awak?
Abdul Hadi:     Rumah saya ada enam bilik.
Yusuf:              Masyallah! Rumah ini luas dan sungguh selesa.
Abdul Hadi:     Disini ruang tamu dan disana dapur.
Yusuf:              Dapur awak sungguh besar
Abdul Hadi:     Bilik makan dekat dengan dapur.
Yusuf:              Ada berapakah bilik tidur?
Abdul Hadi:     ada dua buah bilik.
Yusuf:              Dimanakah bilik awak?
Abdul Hadi:     Bilik saya dihadapan bilik makan.
Yusuf:              Dimanakah bilik mandi?
Abdul hadi:     Bilik mandi di belakang bilik tidur saya.

** Sila buat latihan 1, 2 dan 3 dari muka surat 68-69.


Kata nama tunggal, duaan dan ramai. (m/s 70)
                     Tunggal : seorang guru (L)
                     Duaan    : dua orang guru (L)
                     Ramai     : Para guru (L)

                  Tunggal : Seorang guru (P)
         Duaan    : dua orang guru (P)
         Ramai     : Para guru (P)


Nota tambahan:

1.Ramai atau jamak (Plurals) adalah  kata nama merujuk bilangan tiga dan keatas shj. 

2.Jika kata nama tersebut merujuk kepada Muzakkar (lelaki) maka dalam keadaan musanna (duaan) ditambah "alif dan nun" pada akhir kalimah asalnya. Manakala Jamak (ramai) pula di tambah "waw dan nun" diakhir kalimah.

3. Jika kata nama tersebut merujuk kepada Muannas (perempuan) maka dalam keadaan musanna (duaan) ditambah "alif dan nun" pada akhir kalimah asalnya. Manakala Jamak (ramai) pula di tambah "alif dan ta maftuhah" (selepas di buang huruf ta marbuthah pada lafaz mufradnya).

4. Jamak   taksir, ialah kata nama yang merujuk ramai dan tiada kaedah tertentu bagi mengenalinya kecuali melalui simai' (pendengaran) pertuturan orang arab atau bacaan melalui penulisan teks arab.


No comments:

Post a Comment